golden small 
 

 

research fellow

Email: golden.daniel at abtk.hu

CV

List of publications (mtmt)

List of publications

Website

Research group

 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number

 

+36 1 224 6700/4682
 
B.7.19.
Research area

 

Digital culture; pragmatism; philosophy of science

Research project

 

2019-2023 From phenomenological facts to philosophical theories. (NKFIH K132911)
Teaching

 

--

 

Selected publications from the last five years

 

„Augmenting Experience, Virtualizing Nature – a Pragmatist Epistemology for the Digital World”, in: Andreas Beinsteiner, Lisa Blasch, Theo Hug, Petra Missomelius, Michaela Rizzolli (eds.), Augmentierte und virtuelle Wirklichkeiten. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2020, 29–38.

„Számítógép, szöveg, tudomány", Helikon, 66 (2020), 1, 32–51.

„Narrative knowledge beyond the pictorial turn”, in: András Benedek and Kristóf Nyíri (eds.), Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn, Budapest: Hungarian Academy of Sciences–Budapest University of Technology and Economics, 2018, 229–238.

„A virtualitás kettős természetéről”, Magyar Tudomány, 178 (2017), 8, 937–943.

„Lakatos Imre történeti kutatási programja”, in: Rigán Lóránd és Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Az értelem anyanyelvén: Magyar filozófusok a 20. és 21. században, Kolozsvár: Komp-Press–Korunk, 2016, 244–260.