Az MTA BTK Filozófiai Intézete által meghirdetett fiatal kutatói állást Jász Borbála nyerte el.