szabadosb
 
 
 

tudományos munkatárs

Email: szabados.bettina at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Politika- és Vallásfilozófiai Kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

A századforduló eszmetörténetének és Lukács György (művészet)filozófiájanak kutatása, valamint 19-20. századi magyar és német filozófiatörténeti kutatások és szövegkiadások.

Kutatási projekt
 

 

Oktatási tevékenység
 

2020/2021 őszi szemeszter „A teóriától a praxisig – A fiatal Lukács György és a századelő szellemi élete” c. szeminárium, ELTE BTK Filozófia Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Szabados, Bettina. 2021. Halálracionalizálás az irodalomban. A Másik halála Peer Krisztián költészetében. (The Death of the Other. The Realization of Death in the Literature) In: Kharón Thanatológiai Szemle. no. XXV. 2021/1

Szabados, Bettina – Sautkin, Aleksandr. 2021. Intellectual Evolution of Georg Lukács in the Context of Developing Lenin’s Idea of Revolution. In: Filosofija. Sociologija. 2021. T. 32. Nr. 1

Szabados, Bettina. 2020. The Philosopher as a(n Anti-)Hero. The Literary Representations of Georg Lukács. In: Mester, Béla; Smoczyński, Rafał (szerk.) Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History. Budapest: Gondolat Kiadó.

Szabados, Bettina. 2020. Georg Lukács in Heidelberg: A Crossroad Between the Academic and Political Career. In: FILOZOFIA - BRATISLAVA, vol. 75, no.1, pp. 51-64.

Szekér, Barnabás – Szabados, Bettina – Varga, Péter András (kritikai kiadás). 2018. Die Wiener Einträge 1869– 1870 aus dem Tagebuch des ungarischen Philosophen Bernhard Alexander. In: MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 62: 4 pp. 211-216.