bernath laszlo 
 
 

posztdoktori kutató

Email: bernath.laszlo at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

a morális felelősség és a szabad akarat metafizikai és ismeretelméleti problémái, etika, metafizika

Kutatási projekt
 

2020–2023 A morális felelősség metafizikai forrása. NKFI Posztdoktori Kiválósági Ösztöndíj

2019–2023 A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig. NKFIH/OTKA K 132 911

Oktatási tevékenység
 

PPKE BTK Filozófia Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

“Defending Libertarianism through Rethinking Responsibility for Consequences”, Philosophical Papers 50 (2021), 1-28.

“Can Autonomous Agents Without Phenomenal Consciousness Be Morally Responsible?”, Philosophy and Technology 34 (2021).

Bernáth, László; Tőzsér, János: “The biased nature of philosophical beliefs in the light of peer disagreement”, Metaphilosophy 52 (2021), 3–4, 363–378.

Bernáth, László; Kodaj, Dániel: “Evil and the god of indifference”, International Journal for Philosophy of Religion 88 (2020), 259-272.

Morális felelősség, érdem és kontroll – A morális felelősség metafizikája, MTA BTK - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.