Kolozsváron, a Korunk című folyóirat szerkesztőségének nyilvános ülésén vette át Hörcher Ferenc a folyóirat Korunk Kulcsa Díját. A 2004-ben alapított díját olyan kutatók, gondolkodók és írók vehették át, mint Egyed Ákos, Romsics Ignác vagy Markó Béla. A díjazott életművéről Rigán Lóránd, a lap filozófiai rovatvezetője mondott laudációt. A díjazott a Civilizáltság arisztotelészi paradigmája címmel tartott előadást. A szerkesztők bemutatták a lap aktuális számát, mely Magyar politikai gondolkodók címmel, s a díjazott vendégszerkesztésével jelent meg.