Az MTA BTK Filozófiai Intézetének küldetése, hogy az MTA alapítójának, Széchenyi Istvánnak szellemiségét követve ápolja a magyar filozófiai kultúrát és nyelvet, ennek részeként kutatásokat végezzen az egyetemes filozófiatörténet és a filozófia különböző diszciplinái terén, azok eredményeit a nemzetközi szakma számára hozzáférhetővé tegye; a filozófia nemzetközi eredményeit magyar nyelvű filozófiai alkotásokkal, a klasszikus és jelentősebb kortárs filozófiai művek lefordításával közvetítse a magyar kultúra számára. Az Intézet a filozófia történetileg kialakult sokszínűségét elismerve az általánosan elfogadott filozófiai irányzatokat és álláspontokat egymással egyenrangúnak tekinti.

Az intézet 2019 decemberében elfogadott teljes kutatási stratégiája itt tekinthető meg.