A Politika- és Vallásfilozófia Kutatócsoport azt tekinti küldetésének, hogy részt vegyen a politikáról és vallásról szóló kortárs nemzetközi és hazai filozófiai diskurzusokban. A kutatócsoport a nyugati politikai gondolkodás kora újkori, modern és kortárs eszméivel foglalkozik, összekapcsolva a fogalmi elemzést a történeti rekonstrukció »cambridge«-i iskolájának módszertanával. Olyan alulértékelt területek iránt érdeklődik, mint a konzervativizmus, a városi republikanizmus vagy a közép-európai és magyarországi társadalmi és politikai gondolkodás.

A kutatócsoport másik súlypontja – alapozva intézetünk több évtizedes ilyen tárgyú hagyományaira – a vallásfilozófia, különös tekintettel a katolikus filozófiára, melyet a 19-20. századi német, osztrák és magyar filozófiatörténet széleskörű elemzéseinek előterében vizsgál, bevonva a filozófiatörténet-írás módszertanára vonatkozó reflexiókat és a korszerű digitális bölcsészettudományi módszereket is.

Hörcher Ferenc (csoportvezető)

Email: horcher.ferenc at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4130

Szécsi Gábor

Email: szecsi.gabor at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4180

Varga Péter András

Email: varga.peter at btk.mta.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4176