„Egyedül vagyok úton” címmel közölte az Erdélyi Helikon 2021/7. száma Horváth Csaba interjúját Gángó Gáborral, a BTK Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadójával.

Az interjúban Gángó Gábor többek között jelenlegi munkájáról és terveiről beszél:

„Jelenleg (és ez még néhány évig így lesz) az időmet két kutatás között osztom meg. Az egyik az Eötvös-levelezés kiadása, fél szemmel egy nagy életrajzi monográfiára is tekintve, amellyel nem szeretnék adós maradni. A másik egy újabb vállalkozás, amely Közép-Kelet-Európához köthető, jelesül a modern természetjogi gondolkodás recepciója a régióban Lengyelországtól Csehországon, az osztrák örökös tartományokon és a Magyar Királyságon át Erdélyig, kitekintéssel a latin kereszténységen kívüli területekre és kultúrákra is. Egy nemzetközi kutatócsoporttal dolgozunk a témán, amely a térségbeli politikai gondolkodás, társadalomelmélet, erkölcsfilozófia 17-18. századi történetét a felekezeti oktatás nézőpontjából alapvetően új szempontokkal bővíti.”