Az épített környezet újabban nem csak az empirikus szociológia vizsgálatainak tárgyát képezi, hanem az elméleti társadalomtudomány érdeklődését is felkeltette. Ennek kapcsán szerveznek kerekasztal-beszélgetést a TI Szociológiai Intézetében 2021. június 18-án, pénteken 16 órai kezdettel.

Zuh Deodáth hozzájárulása az erről szóló beszélgetéshez a kérdéskör filozófiai párhuzamait domborítja ki. Két gondolatot vet fel. Az egyik, hogy az épített környezet elméleti vizsgálatának kiindulópontja nagyon hasonlít a teoretikus filozófia módszertani alapállásához. Valódi erény felmutatni, hogy első látásra pofonegyszerű dolgok rendkívül bonyolultak, és fordítva: első látásra végtelenül bonyolult kérdésekről könnyen kiderülhet, hogy alapelemeikben meglepően egyszerűek. Az épített környezet főbb problémáinak vizsgálatánál nagyon hasonló diagnózisokra bukkanhatunk.

A másik gondolat a társadalomtudományok filozófiájából származik, de manapság az építészet szociológiájának is egyre inkább sajátja. Az épített környezet szociológiai vizsgálata nem csak arra lehet tekintettel, hogy a társadalmi környezet milyen épületeket termelt ki magából, hanem arra is, hogy a megépült műtárgyak hogyan hatnak vissza arra, ahogyan a társadalom szerveződik és gondolkodik.

A beszélgetésről bővebb információ a TI honlapján érhető el.

Csatlakozni az alábbi Zoom-linken keresztül lehet: https://us06web.zoom.us/j/89469267937?pwd=cjV2WWhPcFpXczZtUlU5blNUNVBMUT09 a következő jelszóval: 430385.