A Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely (KUFIM) és a BTK Filozófiai Intézete meghív minden érdeklődőt Kutrovátz Gábor és Vassányi Miklós A világ bizonyos szimmetriája. A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében (Budapest, Typotex, 2021) című kötetének bemutatójára és a róla szóló tudományos vitára.

Időpont: 2021. október 1. (péntek) 16.00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), Trapéz terem (B.7.16)

A kötet tematikájához kapcsolódóan a következő előadások hangoznak el:

Vassányi Miklós: Kepler és az egyházak viszonya
Kutrovátz Gábor: Mästlin, Kepler, a Mars, a Vénusz és a Wikipedia
Laki János: Kopernikusz fikciós realizmusa

a vilag bizonyos szimmetriaja

Az előadásokat könyvbemutató követi: Szakács Péter Giordano Bruno ars poétikája az exaltációtan tükrében című kötetének bemutatójára kerül sor (Polis-Gondolat 2021). A kötetet ismerteti: Vassányi Miklós.

Giordano Bruno reneszánsz filozófus, komédiaíró, a modernitás legfontosabb filozófiai nézeteinek előfutára, aki a szabad gondolkodás vértanújaként vonult be a történelembe: 1600-ban eretnekség vádjával elítélték, és a római Virágok Mezején máglyán megégették. Leginkább a végtelen, panteisztikus univerzumról alkotott misztikus, költői víziójáról vált ismertté, melynek határtalan tere számtalan csillagvilágot (naprendszert) foglal magába, s ily módon előrevetíti a newtoni világképet.

Jelen kötet, mely Szemere Samu 1917-es műve óta az első részletes magyar nyelvű Bruno-monográfia, átfogó képet igyekszik nyújtani a filozófus munkásságáról, kalandos életútjáról, áttekintve az elmúlt évtizedek nemzetközi szakirodalmát, különös tekintettel a Frances Yates nevével fémjelzett, a reneszánsz mágikus, okkult vonatkozásaival kapcsolatos vitára.

Mindenkit szeretettel várunk!