A HUN-REN BTK Filozófiai Intézet meghív mindenkit Heidl György Egy keresztény filozófus a 3. századi Rómában: Novatianus című előadására, mely A szelf metafizikája és fenomenológiája sorozat keretében kerül megrendezésre.

Időpont: 2024. április 9. kedd, 15:00 (a szokásos 14:00 helyett egy órával később!)

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az előadáshoz online is lehet majd csatlakozni ezen a linken:
https://us06web.zoom.us/j/83422138278?pwd=ZEhirDoT0FqM1tb8caOXzqwvt0S4wz.1

Az esemény a Facebookon is elérhető erre a linkre kattintva.

A szeminárium sorozat további programját ezen a linken olvashatják.

Az előadás absztraktja:

Az első latinul író római keresztény szerző Novatianus volt, aki a 3. század derekán alkotott. Minthogy a Decius-féle keresztényüldözés nyomán kialakult zavaros egyházi helyzetben Novatianus ellenpápa lett és egyházfegyelmi kérdésekben képviselt mind szigorúbb álláspontja miatt szakadást idézett elő, csupán néhány munkája maradhatott fenn Cyprianus és Tertullianus neve alatt. Ezek között messze a legjelentősebb a De Trinitate címen ismert értekezés, amely a 3. századi teológiai munkák közül kiemelkedik terminológiai következetességével és az érvrendszer logikai koherenciájával, azonban mindmáig nem részesült az őt megillető figyelemben sem a teológusok, sem a filozófusok részéről. A De Trinitate-ban jelenik meg először világosan artikulált tanításként a Fiú örök születésének tétele, a Szentháromság személyeinek kölcsönös egymásban léte (communicatio idiomatum), a Fil 2,6-11 kitüntetett szerepe a krisztológiai magyarázatban és Mt 5,8 vers beépítése a trinitológiai érvrendszerbe. Az előadásban bemutatom Novatianus teológiáját különös tekintettel istenképmás-fogalmára és teológiai antropológiájára.

szelf poszter jav datum